Fysiotherapie G.W.H. Raaijmakers - HOENDERLOO
ZORGVERZEKERAARS

Media
In tegenstelling tot voorgaande jaren neemt de pers een steeds kritischer houding in ten aan zien van de positie van de zorgverzekeraar. Een logische verandering aangezien de consument nu ook daadwerkelijk geraakt wordt. Ook de pers ziet dat de premie verlaging van de zorgpolis te niet gedaan wordt door het verlagen van de zorgtoeslag. Daarbij zou de zorgverzekeraar de premie gemiddeld 350 euro kunnen laten zakken ipv de 100 euro die men nu met veel tamtam op de markt brengt. Maar het feit dat de zorgverzekeraar ook in 2014 na een recordwinst van 1,4 miljard toch de AV polissen verder uitkleed is tekenend voor de wijze waarop de zorgverzekeraar in de markt staat.
Iedere week zijn er kritische interviews op radio en TV en moeten zorgverzekeraars zich zwaar verdedigen. De tijd dat wij zorgverleners in de ogen van de pers alleen maar zakkenvullers waren is voorbij. De scoop is nu op de houding van de zorgverzekeraar gericht. Ik hoop dat de zorgverzekeraar deze veranderende koers bij pers en publiek merkt. Dat te samen met ons streven om patiënt stromen te kanaliseren naar de Top 10 AV polissen kan er toe bijdragen dat er een rechtvaardiger markt ontstaat waarin patiënt , zorgaanbieder en zorgverzekeraar op waardige manier afspraken gaan maken. Dit in tegenstelling tot de dictatoriale wijze waarop dit nu door de zorgverzekeraar gebeurd. Uiteindelijk hebben wij elkaar alle drie nodig.

In het kader van de consument voorlichting ben ik vrijdag nacht van 23.00 uur tot 01.00 uur te beluisteren op Salto radio. Dit is de stadsomroep in Amsterdam. In dit programma zal ook collega Felix van Moll, PvdA raadslid en fysiotherapeut ,uit s Heerenberg , te horen zijn. Voor meer info en om via internet mee te luisteren kijk op: 

http://jakobjava.blogspot.nl/2013/12/column-joint-radio-politics-3.htmlAlweer FNV Menzis
Ik had u in update 129 gemeld dat u bij het FNV aanmeldkaarten kon bestellen. Vanmiddag kreeg ik van het FNV te horen dat alle kaarten die gedrukt waren op zijn. Aangezien de aanmelding voor de FNV/Menzis polis voor 1 januari klaar moet zijn en opnieuw drukken teveel tijd gaat kosten is door de FNV/Menzis de volgende mogelijke geboden. In de bijlage vindt u de lay out van de antwoord kaart. Deze kunt u afdrukken uw klanten laten invullen en tekenen. Postzegel is niet nodig.

Vraag naar het aanmeldingskaartje , ik kan ze afdrukken in de praktijk.

Menzis AV2 FNV polis : 113,06 euro pm
FNVlid: Student 1 jaar gratis, 2e jaar tot 18 jaar 6,75 euro pm
                                                    19-22 jaar 11,15 euro pm
            65+ jaar 8,05 euro pm
Niet werkend (ww-ziekte wet) 9,05 euro pm

Werkend 1% van bruto maand inkomen

Minister Schippers geeft een brief aan ex kanker patiënt Daniel de Rijke uitleg hoe hij zich wel kan verzekeren. Het rooskleurig beeld welke onze minister schetst is niet zoals het in de praktijk plaats vindt. Om die reden heb ik vandaag een mail aan Minister Schippers en alle tweede kamer fracties gezonden.  Ik hoop het foute beeld welke deze politicus schets te weerleggen met feiten.

Eens zal er toch naar de praktijk gekeken moeten worden….maar dat lukt alleen wanneer wij constant onwaarheden publiekelijk betwisten

 Mvg

Henk Jansen

Open brief aan minister Schippers

Hebben wij het over hetzelfde zorgstelsel?

Geachte mevrouw Schippers,

Ik heb uw reactie, zie bijlage, gericht aan de heer Daniel de Rijke, gelezen.  Ik kan slechts twee conclusies trekken uit het door u geschetste beeld van de zorg in Nederland. Of u heeft het over een ander zorgstelsel, of u heeft er geen weet van wat er in de praktijk gebeurd. Als ervaringsdeskundige uit de praktijk vertel ik u graag wat er werkelijk speelt.

1.      Ik zou van u graag een lijst van sportletsels, die op de chronische lijst voorkomen, ontvangen. Bij sporten worden met name spier-, pees- en gewrichtsletsels opgelopen. Waar staan die in de chronische lijst? U zult ze ook niet kunnen vinden, maar waarom trekt u dan rookgordijnen op?

2.       In Nederland zijn meer dan 1000 zorgpolissen beschikbaar. U zegt dat er 6 voldoen aan het criterium van aanname zonder medische selectie + vergoeding van onbeperkte fysiotherapie. Voor de duidelijkheid: het gaat hier in theorie om 5 zorgpolissen. Van deze 5 polissen is er slechts 1 financieel  toegankelijk. Dit is de FNV AV 2 polis, die € 113,08 euro kost + de kosten van een lidmaatschap FNV (maximaal € 16,-- per gezin). De op een na goedkoopste polis, de Profile polis, kost al € 159,45 per maand. Maar een Delta Lloyd AV Top kost € 213,-- per maand. Dit zijn bedragen die niet betaalbaar zijn voor een Nederlander met een modaal loon, laat staan voor een student, AOW-er of werkzoekende.

3.      U heeft het over een uitbreiding van het basispakket. Het schrappen van de fysiotherapeutische vergoeding vanuit de basisverzekering voor reuma, hartfalen en osteoporose lijkt mij een duidelijk feit van het tegendeel.

De heer De Rijke wordt aangetast in zijn recht om zich als burger te kunnen verzekeren. U, en ook uw voorganger de heer Hoogervorst, hebben beloofd dat zorg verzekerbaar blijft. Ik kan u voorspellen dat door het gebrek aan solidariteit binnen de aanvullende verzekeringen, en de steeds verder doorgevoerde versnippering van polissen door de zorgverzekeraar, deze belofte niet langer nagekomen kan worden.

Ik weet dat u graag een andere waarheid wilt zien. Ook weet ik dat de zorgverzekeraars u graag in de illusie willen laten geloven dat de zorg goedkoper wordt en van een betere kwaliteit. Deze werkelijkheid bestaat alleen op papier en niet op de werkvloer. Iedere zorgverlener op de werkvloer kan u het tegendeel vertellen. Graag ga ik met u de uitdaging aan om te zoeken naar een zorgsysteem dat wel duurzaam en sociaal is. 

Hoogachtend,

H.M. Jansen

Fysiotherapeut


Bijlage:           Publicatie Telegraaf.n;/binnenland/22144702

Minister Schippers reageert op brief student

DEN HAAG - 

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft maandagavond gereageerd op een open brief van student Daniël de Rijke, die het systeem van zorgverzekeringen aan de kaak stelde. De Rijke is ex-kankerpatiënt en zegt dat hij door diverse zorgverzekeraars is afgewezen toen hij zich wilde aanmelden voor een aanvullende verzekering, omdat hij ook voor fysiotherapie verzekerd wil zijn. In de basisverzekering zijn de eerste 20 behandelingen niet gedekt.
Zijn wens heeft niets te maken met het feit dat hij vorig jaar kanker heeft gehad, schreef De Rijke aan Schippers. Hij is inmiddels genezen. Maar volgens hem houden verzekeraars er wel in negatieve zin rekening mee dat hij de ziekte heeft gehad. De Rijke wil een aanvullende verzekering voor fysiotherapie, omdat hij rugby speelt en dus het risico loopt geblesseerd te raken.
Schippers wijst erop dat er ook binnen de basisverzekering mogelijkheden zijn om fysiotherapie te krijgen, bijvoorbeeld na een ernstige sportblessure. De aandoening moet dan wel op een lijst staan waarvoor langdurige fysiotherapie is aangewezen.
De Rijke klaagde ook over de 'medische selectie' die verzekeraars zouden toepassen bij mensen die een aanvullende verzekering willen. Een van de verzekeraars zou de student zelfs als een 'brandend huis' hebben getypeerd. Volgens Schippers zijn er zeker zes verzekeraars die niet zo'n selectie toepassen en waarvoor De Rijke derhalve zou kunnen kiezen. Verder spreekt de minister tegen dat de zorgverzekeringen worden uitgekleed. „Jaar op jaar wordt het basispakket uitgebreid met nieuwe medicijnen en behandelingen. Ze noemt het Nederlandse uitermate solidair systeem„uitermate solidair”.
 

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint